v

Přemýšlejte chvíli o heterosexuálních párech, které znáte a jejichž vztah skončil rozvodem. Čí to bylo rozhodnutí ukončit vztah - muže nebo ženy?

Podle nedávné práce Parkera a jeho spolupracovníků, která byla zveřejněna v únorovém čísle časopisu Current Opinion in Psychology z roku 2022, výzkum ukazuje, že přestože je to pro ně nákladnější, ženy častěji než muži žádají o rozvod. Ženy navíc uvádějí větší životní spokojenost po rozvodu než muži.

Jak vysvětluje článek v časopise Psychology Today, který se zprávě věnuje, autoři článku tvrdí, že pravděpodobnost rozvodu páru lze předpovědět pomocí evoluční teorie. Konkrétněji autoři vysvětlují, že u heterosexuálních párů v západních zemích se pravděpodobnost, že vztah bude neúspěšný, zvyšuje v případě "nesouladu" mezi pohlavími.

Tyto nesoulady, jak tvrdí autoři, jsou následující:

  • Ženy touží po mužích s "dobrými geny" (tj. mužností, symetrií obličeje, atraktivitou a společenskou dominancí), ale muži s "dobrými geny" se "obvykle zajímají spíše o krátkodobé vztahy a nejsou nejlepšími dlouhodobými partnery (např. jsou méně vynalézaví)". Autoři tvrdí, že evolučním důvodem touhy žen po "dobrých genech" je to, že "korelují se zdravím a fyzickou silou, což jsou vlastnosti, které zvyšují přežití a reprodukční úspěch."
  • Ženy touží po "bohatých a úspěšných" mužích kvůli evoluční "potřebě spoléhat se na muže schopné je zaopatřit během těhotenství a kojení, což jsou období vysokého energetického výdeje a nízké mobility". Společnost se však vyvíjí a v dnešní době ženy často vydělávají více peněz a mají vyšší postavení než jejich manželé.
  • Páry nejsou tak vzájemně závislé jako dříve, částečně kvůli výše zmíněným rozdílům ve výdělcích. Podle článku jsou nyní ženy "méně ochotné obětovat své vlastní štěstí a blahobyt jen proto, aby učinily šťastným svého romantického partnera". Navíc ženy, které jsou schopny se samy finančně zabezpečit, mohou snáze opustit svého partnera, pokud se tak rozhodnou.
  • Nakonec, ženy mají silnou vnitřní touhu poskytovat péči svým dětem a/nebo manželům, ale kromě povinností v domácnosti jsou mnohé z nich zahlceny prací. Tento stres "snižuje jejich pohodu, spokojenost ve vztahu a sexuální touhu po romantickém partnerovi". Když se k tomu přidá skutečnost, že muži, kteří požádají o rodičovskou dovolenou, jsou "svými spolupracovníky často hodnoceni jako slabší a méně asertivní, kompetentní a ambiciózní", dochází k přetížení obou partnerů.

Potenciální řešení, podle autorů:

  • Zpochybněte genderové normy: Odmítněte myšlenku, že muži musí být živitelé rodiny a ženy pečovatelky nebo že určité práce či povinnosti jsou určeny mužům a jiné ženám. Tím odstraníte napětí nebo nepříjemné pocity, když přijde na to, co je třeba udělat pro zajištění bezproblémového chodu domácnosti a vztahu. Podle autorů "v opačném případě nebudou ani manželé, ani manželky spokojeni s fungováním v genderově typických rolích, a mohou tak raději zvolit rozvod."
  • Zajistěte pomoc s péčí o děti
  • Staňte se specialisty: Páry mohou podpořit nezávislost tím, že se nebudou pouze "dělit" o domácí práce, ale rozhodnou se, že jeden z partnerů se "specializuje" na určitou roli, zatímco druhý si najde svou vlastní oblast odbornosti.
    Získejte metaznalosti: Partneři mohou získat nový pohled na spokojenost ve vztahu tím, že se pokusí "podívat na přání každého z nich z odstupu". Autoři vysvětlují, že to může být "zvláště užitečné pro jedince, kteří berou problémy ve vztahu (tj. nesoulad preferencí) příliš osobně, jako by odrážely jejich osobní nedostatky."

Zdroje: womenworking.com, Unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář